Αρχική

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2020

Αναρτήθηκε από το Υπουργείο παιδείας η εγκύκλιος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις των ΓΕΛ για το έτος 2020.

Η προθεσμία υποβολής ορίστηκε από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 9 Απριλίου.

Οι μαθητές που τελειώνουν φέτος το Λύκειο θα υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) με το ΝΕΟ σύστημα.

Οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών, μπορούν να επιλέξουν είτε Α-Δ με το ΝΕΟ, είτε με το ΠΑΛΑΙΟ.

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση του Υπουργείου παιδείας:

Γενικές οδηγίες για τους υποψηφίους

Επίσης, οδηγίες και για τις δύο περιπτώσεις θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

Α-Δ με το ΝΕΟ σύστημα

Α-Δ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα