Αρχική

Ασύγχρονη εξ' αποστάσεως μάθηση

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση και το κλείσιμο των σχολικών μονάδων, το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου οι  μαθητές να κρατήσουν επαφή με τα γνωστικά αντικείμενα της τάξης τους, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία για εξ' αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση.

Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης που αναφέρονται στις δύο τελευταίες σελίδες του συνημμένου αρχείου.

 ΥΠΑΙΘ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ