Αρχική

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου λειτουργεί από το σχ. έτος 1997 - 1998

Στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο μπορούν να φοιτήσουν:

Μαθητές/τριες με απολυτήριο Γυμνασίου ή απολυτήριο Σ.Δ.Ε. (Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας)

Ενήλικοι μαθητές/τριες που στο παρελθόν για οποιοδήποτε λόγο είχαν διακόψει τη φοίτησή τους από Γενικό λύκειο, ΤΕΕ,ΤΕΛ,ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ

Ενήλικοι μαθητές/τιες απόφοιτοι σχολών μαθητείας ΟΕΑΔ, κ.α

Ανήλικοι μαθητές/τριες, εφόσον αποδεδειγμένα εργάζονται (βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου, πρόσληψη στο σύστημα "Εργάνη" και ένσυμα εργασίας) ή απασχολούνται στην οικογενειακή επιχείρηση (βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου και υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης από το γονέα).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :

Η φοίτηση στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο, από το σχ. έτος 2017-2018 είναι 3 έτη (τάξεις Α-Β-Γ).

Όμως, το σχ. έτος 2018-2019 λειτούργησε Γ και Δ τάξη του τετραταξίου Εσπερινού ΓΕΛ, όπως, επίσης και το σχ. έτος 2019-2020 λειτουργεί Δ τάξη, τετραταξίου Εσπερινού ΓΕΛ. 

Το Απολυτήριο Εσπερινού Γενικού Λυκείου είναι ισότιμο με το αντίστοιχο των Ημερησίων Γενικών Λυκείων.

Το μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 19:10 και τελειώνουν στις 22:40 για πέντε διδακτικές ώρες.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ :

Οι εξετάσεις είναι σε όλες τις τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ενδοσχολικές.

Επί πλέον, στην Γ Λυκείου οι μαθητές/τριες που επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Σε αυτήν την περίπτωση η εισαγωγή σε ΑΕΙ & ΤΕΙ γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων (1%) οι οποίες αντιστοιχούν στα Εσπερινά Λύκεια.

Δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ έχουν οι μαθητές/τριες που έχουν λάβει ή θα λάβουν απολυτήριο τετρατάξιου εσπερινού ΓΕΛ:

?       που έχουν πλήρη φοίτηση στις δυο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού ΓΕΛ (Γ και Δ)

?       εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους

?       που μετά την προαγωγή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου προέκυψε θάνατος γονέα, ή αναπηρία 67%  

Δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ έχουν οι μαθητές/τριες που θα λάβουν απολυτήριο τριταξίου εσπερινού ΓΕΛ:

?       που έχουν πλήρη φοίτηση και στις τρεις τάξεις του Εσπερινού ΓΕΛ (Α, Β και Γ)

?       εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους

?       που μετά την προαγωγή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου προέκυψε θάνατος γονέα, ή αναπηρία 67%  

ή υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 165 του ν. 4635/2016 (ΦΕΚ 167 Α΄)

ή του άρθρου 19 του ν. 4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α΄)

ή στις περιπτώσεις της εγκυκλίου Φ.251/ 192562 /Α5/6-12-2019

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ :

Εγγραφές γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes με στοιχεία εισόδου  (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) αυτά του taxisnet, κατά τη χρονική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, πριν το πέρας της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Κατ' εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, κατόπιν ειδικής άδειας από τη Δ/νση Β/θμιας Εκ/σης Ηρακλείου, μπορεί να γίνουν εγγραφές την περίοδο Σεπτεμβρίου, μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων. 

Μετεγγραφές από τα Γενικά Λύκεια επιτρέπονται ως τις 20/1.

Μετεγγραφές από ΕΠΑΛ επιτρέπονται ως τις 15/10.